Nya Buster M2 "Fish"

Marknadens grymmaste Gädd-Moppe!

Nya Buster M2 "Fish"

Busters nya fiskeutrustningspaket finns nu också till Buster M. Med fiskeutrustningspaketet blir M till en fiskebåt enligt dina egna behov.

En rymligare och mera praktisk spölåda, mera bekvämt utrymme på kastdäcket

Med fiskeutrustningspaketet förstoras Busterns frambänk till ett rejält tilltaget kastdäck. Det ger en förhöjd durkyta, som förbättrar sikten och underlättar spinnfisket. Under kastdäcket finns mycket stuvutrymme för tillbehör och utrustning. Stuvutrymmena är tillgängliga via två stora luckor som finns i bakkanten av kastdäcket.

I kastdäckets främre del finns förutom förlådan, som hör till Buster M:s grundutrustning, ett avskilt utrymme för t.ex. ankare och fendrar. Till kastdäcket hör en löstagbar högklassig fiskestol.

Ett annan lite mindre kastdäck bildas då man lösgör akterbänkens kapellåda/ryggstöd. Då bildar akterbänken och badplattformerna ett kastdäck i enhetlig nivå.

Den långa spölådan fäster man på båtens vänstra sida. Till Buster M-versionen med två pulpeter hör som standardutrustning en kort spölåda som är placerad framför den vänstra pulpeten.

Spölådan utgör också ett praktiskt extra stuvutrymme för övrigt gods under stugfärden.

Elmotorns fäste i fören, som ligger lite vid sidan av båtens mittlinje, lämnar gott om fotutrymme på fördäck och underlättar sålunda ombordstigning från bryggan. Motorfästet har också en ny monteringsplats för knapen, vilket även skyddar motorn.